Grzegorz Najduchowski

O mnie

Architekt IARP, MPOIA z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu budynków hotelowych, biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych. Pracowałem w polskich i zagranicznych pracowniach architektonicznych, dla francuskich i niemieckich inwestorów oraz deweloperów. Pracowałem również w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK. Jestem członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Posiadam uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr MPOIA/011/2017 oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr 10033/2013. Jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Miejsce definiuje kreowanie nowej przestrzeni.

Oferta

 

 

Projektuję nowoczesną, funkcjonalną architekturę

z poszanowaniem naturalnego i kulturowego otoczenia. Kontekst miejsca jest dla mnie wytyczną dla stworzenia przestrzeni zgodnej z oczekiwaniami jej użytkowników.

 

Sporządzam analizy urbanistyczno-architektoniczne. Przygotowuję dokumentację projektową w pełnym zakresie od inwentaryzacji i projektów koncepcyjnych przez projekty budowlane, po  projekty wykonawcze

i powykonawcze wraz z koordynacją międzybranżową.

Na życzenie inwestora pomagam w uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych.

Pełnię nadzory autorskie w trakcie budowy.  

 

Współpracuję z doświadczonymi inżynierami

i specjalistami w dziedzinach: architektura, konstrukcje budowlane, instalacje, inżynieria drogowa, geologia, geodezja, akustyka, urbanistyka oraz z rzeczoznawcami: ppoż., bhp i sanepid, a także z kosztorysantami. 

 

 

 

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami z przyjemnością rozpocznę kolejny projekt.

Dane firmowe

Grzegorz Najduchowski

Adres: ul. Kapelanka 6a/8230-347 Kraków

Telefon: +48 606 289 973

NIP: 6831562235

Adres korespondencyjny

Adres: ul. Kapelanka 6a/82 30-347 Kraków

Formularz kontaktowy

 __     __ __     __  __  _   
 \ \    / / \ \    / /  / /  | |   
 \ \ /\ / /  \ \ /\ / /  / /_  | |   
  \ \/ \/ /   \ \/ \/ /  | '_ \ | |   
  \ /\ /    \ /\ /  | (_) | | |____ 
   \/ \/     \/ \/   \___/ |______|